Występ teatru Integracyjnego we Włodowicach

Władze ZUTW, Teatr Integracyjny, przedstawiciele uniwersytetu, w tym słuchaczki Klubu „Młodych” Literatów i członkowie chóru uczestniczyli 7 listopada w imprezie kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach. Impreza była uwieńczeniem  projektu Koła Gospodyń Wiejskich z Huciska realizowanym z okazji Roku Oskara Kolberga i Folkloru.

Ludowe tradycje i obrzędy są tym elementem kultury narodowej, który łączy pokolenia. KGW zaprosiła więc teatr ZUTW z prezentacją „Misterium dla człowieczeństwa” opartą na ludowej twórczości Adama Mickiewicza. „Misterium” było wystawione w czasie Juwenaliów w Warszawie, gdzie nasi aktorzy zajęli II miejsce w konkursie teatralnym.

Prezentacja we Włodowicach, poprzedzona krótkim wykładem p. Elżbiety Gacek, została przyjęta wielkimi owacjami i brawami na stojąco. W przedstawieniu wzięła również udział młodzież z Gimnazjum Nr 2.

Jak podkreśliła prowadząca KGW, p. mgr Małgorzata Smoleń, współpraca z ZUTW trwa nie od dzisiaj. Zespół śpiewaczy koncertował już dla słuchaczy uniwersytetu i członków TMZZ w MOK Centrum w Zawierciu, a przedstawiciele ZUTW uczestniczyli w imprezach związanych z poprzednimi projektami:

– Wigilia staropolska;

– Pieczonki jurajskie pod „Orlim Gniazdem”;

– 5 – lecie KGW w Hucisku;

– Przegląd muzyczny twórczości ludowej zespołów z Gminy Włodowice;

Ciepłe słowa uznania pod adresem ZUTW i Teatru Integracyjnego usłyszeliśmy od Wójta Gminy p. Adama Szmukiera. Wójt podkreślił, że nie trzeba jeździć do Krakowa, żeby spotkać się z wielką sztuką. Spektakl był ucztą intelektualną i „balsamem na serce”. Podziękowanie złożył na ręce p. Elżbiety Gacek, animatorki imprezy i p. Józefa Niedźwieckiego, reżysera spektaklu.

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem pieśni i piosenek patriotycznych i ludowych. Akompaniował p. Krzysztof  Szlachta. Na pewno skorzystamy z zaproszenia na kolejne imprezy kulturalne.

E.Gacek