Z wizytą w patronackiej WSB w Dąbrowie Górniczej

W dniu 13 maja 2014 delegacja ZUTW w składzie:  Prezes Jan Gwizd oraz wiceprezes Urszula Gemel i wiceprezes  Krystyna Stankiewicz gościli w patronackiej uczelni – Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez Panią Rektor prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko – Pikiewicz a następnie prowadziliśmy  rozmowy  z Panem dr Marcinem Lisem – Prorektorem d/s rozwoju i Panią Katarzyną Sienkiewicz – Leboch,  podsumowując dotychczasową współpracę i omawiając plany na przyszłość. Pragniemy przypomnieć, że Uczelnia ta patronuje naszemu Stowarzyszeniu od 1 października 2013 r. Szczegóły wizyty na stronie internetowej  WSB podanej poniżej. Link należny skopiować i wkleić do przeglądarki.

http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=mg,100&id=5935&action=show