Zakończenie projektu ASOS

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację zadań w ramach Projektu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS , współfinansowanego przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców Zawiercia i okolic po 60 roku życia poprzez uczestnictwo w warsztatach malarskich, lektoratach języka  angielskiego i języka  rosyjskiego, warsztatach informatycznych oraz wykładach z różnych dziedzin nauki. Założeniem projektu było również zapobieganie wykluczeniu społecznemu, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki, podniesienie umiejętności artystycznych oraz umiejętności językowych. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy, dlatego też postaramy się kontynuować tego typu zajęcia w roku 2014.

Poniżej  przedstawiamy migawki fotograficzne z zajęć prowadzonych w ramach projektu- więcej fotografii w naszej galerii.

Prace wykonane na warsztatach plastycznych w ramach projektu ASOS wystawione zostały w Galerii MOK aby zaprezentować je mieszkańcom Zawiercia i gościom odwiedzającym Miejski Ośrodek Kultury.