Zakończenie roku akademickiego „U TATY”

Zarząd i Rada Programowa informują, że zakończenie roku akademickiego 2011/12 odbędzie się dnia 14 czerwca 2012r. w  lokalu „U TATY” przy ul. Strumień. Koszt imprezy po dofinansowaniu wynosi 30 PLN.                                                                                 Zapisy przyjmuje pani Barbara Francik od dnia 15 maja 2012r. do wyczerpania miejsc.