Zakończenie roku szkolnego 2013/14w Szkole nr 5

W dniu 27 czerwca 2014 r na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza

w zastępstwie Prezesa w zakończeniu roku szkolnego z ramienia ZUTW wzięły udział: Urszula Gemel – wiceprezes oraz Urszula Teperska – wolontariusz „Spinacza” prowadząca zajęcia z młodzieżą w tej szkole. Pani Dyrektor mgr Alina Reszka podziękowała za pomoc i wsparcie w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych  szkoły oraz wręczyła DYPLOM  w którym Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku został nazwany

PRZYJACIÓŁMI  SP  5