Zapraszamy na uroczystą Sesję Rady Miasta

Rada Miejska w Zawierciu i Prezydent Miasta Zawiercie oraz Zarząd ZUTW zapraszają mieszkańców Zawiercia i słuchaczy naszego uniwersytetu na uroczystą sesję z okazji 100 – lecia Miasta Zawiercie, która odbędzie się 1 lipca 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu ul. Piastowska 1.

Program uroczystości obejmuje:

– godz.10.55 – Parada sztandarów Zawiercia i przemarsz od Urzędu Miejskiego ulicą Leśną do MOK „Centrum”.

– godz.11.15 – Kadryle na 6 koni – plac przed MOK „Centrum” od strony ulicy Leśnej.

– godz.11.30 – Fragment Inscenizacji posiedzenia Rady Miasta z 1915 roku – sala widowiskowa MOK „Centrum”.

– godz.11.55 – Prawykonanie „Fanfary dla Zawiercia”- sala widowiskowa MOK „Centrum”.

– godz.12.00 – Włączenie syren PSP oraz OSP – 3 minuty.

– godz.12.03 – Uroczysta sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 – sala widowiskowa MOK „Centrum”:

1. Otwarcie uroczystej sesji Rady Miejskiej kadencji 2014 – 2018.

2. Nadanie nazwy „Rondo 100-lecia Zawiercia”, rondu położonemu w Zawierciu – os. Centrum.

3. Wręczenie odznaczeń i statuetek „Zasłużony dla Miasta Zawiercie”.

4. Zamknięcie uroczystej sesji.

– godz.13.00 – Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”- sala widowiskowa „MOK „Centrum”.