POWIATOWY TURNIEJ STRZELECKI

            Z A P R O S Z E N I E  

          Serdecznie zapraszamy studentów/słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z powiatu zawierciańskiego do udział w Powiatowych Zawodach Strzeleckich

REGULAMIN  

   1. Organizatorem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu oraz   LOK

   2. Uczestnikami mogą być studenci/słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z powiatu zawierciańskiego

   3. Turniej odbędzie się dn.  7 listopada  2015 r. o godz.10.00   w siedzibie LOK w Zawierciu przy ul. Bankowej 

   4. Zgłoszenia przyjmowane będą do dn.15 października 2015 r. 

   5. Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami  Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS). 

 Szczegółowych informacji udziela kol. Marek Czarnecki

  tel. 606-781-832

 Czekamy na zgłoszenia koleżanek i kolegów w biurze Zarządu ZUTW lub przez internet.