ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu zatwierdzono poszerzony skład zespołu projektowego, który zajmie się opracowaniem wniosków  pozwalających na pozyskanie środków finansowych na rozwój działalności ZUTW.  Skład zespołu :  Jan Gwizd, Krystyna Stankiewicz, Urszula Gemel, Maria Grabowska, Dorota Sołtysik, Barbara  Francik  i Teresa Skwarczyńska.

W dniu 1 lutego 2014 w/w zespól odbył I-sze posiedzenie na którym ustalono,że wystąpimy z wnioskami o dofinansowanie naszej działalności z następujących instytucji:

Gmina Zawiercie, Starostwo Powiatowe, MP i PS – ASOS,  KGHM Polska Miedź, Fundacja Kronenberga, PGNiG i FIO.