Zmiana wykładu z dnia 10 maja 2011 r.

Wykład dr Marcelego Antoniewicza  na temat: „Heraldyka – o herbie Zawiercia i Polski” nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych. W zastępstwie  dnia 10 maja 2011 r.  o godz. 17,00 w sali 203 MOK prelekcję na temat: „Jak dzieciństwo i młodość pisarza wpływa na powstanie dzieła literackiego wygłosi mgr Bogdan Dworak. Serdecznie zapraszamy.