Zmiany nr telefonów

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych członków, którzy  zmienili numery telefonów (rezygnacja z telefonów stacjonarnych ) o informację  w biurze ZUTW .

Stare numery telefonów widniejące w deklaracjach – nieaktualne, uniemożliwiają  nam kontakt z naszym członkiem , szczególnie przy wyjazdach na organizowane przez nas imprezy, lub konieczność  szybkiego powiadomienia w razie wolnych miejsc.