Zwroty za Londyn

Zwroty za Londyn otrzymają słuchacze na podane konto bankowe – najpóźniej  na początku grudnia 2020r.

Lider sekcji B.Kuligowska