Deklaracja✒️✒️✒️

Zapisy na rok akademicki  Kto może przystąpić do stowarzyszenia?

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe i zagraniczne. 

Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia,                        która osiągnęła wiek 50+. 

Jak to zrobić?
- należy osobiście wypełnić deklarację członka  dostępną w biurze ZUTW (Piastowska 1, Zawiercie)

w dniach

wtorek od 14.00-16.00

czwartek  10.00-12.00

lub wydrukować ze strony www i wypełnić 

- przy zapisie należy uiścić składkę członkowską w wysokości 40 zł za semestr                         za semestr (roczna kwota 80 zł  )

- lub 80 złotych składka roczna .
Wpłaty gotówką w biurze w dniach dyżurów przy zapisie (prosimy o wyliczone kwoty)

Przy zapisie pobrane jest jednorazowe wpisowe w wysokości 20zł.

Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje  legitymację członkowską.

możliwa jest również wpłata na konto ZUTW:

ING Bank Śląski O/ Zawiercie 05 1050 1591 1000 0023 1686 6264

Dane do przelewu:
Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Piastowska 1; 42-400  Zawiercie

Tytuł wpłaty „składka członkowska + imię i nazwisko”
Kwota:  40zł za semestr  lub całość 80zł


W przypadku wpłat online prosimy o zgłoszenie się z legitymacja celem potwierdzenia wpłaty.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 
2. śmierci członka, bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 
członkowskich lub innych zobowiązań przez kolejne dwa semestry.

             

/klik /Deklaracja-PRZYSTAPIENIA-DO-ZUTW

poniżej klauzula RODO