Grupa „SPINACZ”

Projekty realizowane przez grupę ,,Spinacz”-ogromny wkład pracy w realizację projektów z ,,Fundacji Ziemia i ludzie”.

Fundacja Ziemia i Ludzie jest oficjalnym Partnerem i członkiem założycielem RCE Warsaw Metropolitan.

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (Uniwersytet ONZ – United Nations University – UNU), reprezentowany przez Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS) oficjalnie uznał i przyjął pod swoje logo Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development – Warsaw Metropolitan (Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju).

….  GRUPA ,, SPINACZ’’   ZAWIERCIAŃSKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU

Nominowana   2014   roku   do Galii Zawiercia  w kategorii  wolontariat   za  wszystkie akcje ,które  zaprezentowane są w niniejszym tekście

SZCZYPTA  HISTORII

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zainicjowały w zeszłym  roku  proces tworzenia sekcji wolontariatu i współpracy z mieszkańcami na 10 Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Projekt finansowany   był   dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” oraz Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Projekt „UTW dla społeczności lokalnych” to    odpowiedz na potrzebę kształcenia w środowisku UTW liderów przygotowanych do współpracy ze społecznością lokalną

Pierwszym krokiem było seminarium w 2012 r., w którym wzięło udział 21 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski w tym nasz ZUTW Podczas kilkudniowych warsztatów wypracowaliśmy model uruchamiania sekcji wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną na UTW. Zdiagnozowaliśmy czynniki wspierające i bariery w angażowaniu osób starszych w wolontariat.

W roku 2013 uczestniczyliśmy w cyklu trzech warsztatów, podczas których rozwijaliśmy swoje kompetencje do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Zapoznałyśmy się z niekonwencjonalne metodami promocji projektów społecznych, również jak skutecznie integrować grupę, jak diagnozować potrzeby społeczności lokalnej oraz w jaki sposób przeprowadzić akcję w przestrzeni miejskiej.

Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom  liderstwa, komunikacji, współpracy zespołowej oraz sztuce świętowania sukcesu.

Podczas ostatniego warsztatu w październiku  ubiegłego   roku  rozmawialiśmy o współpracy z samorządem lokalnym oraz 

o zaangażowaniu mężczyzn w działania społeczno -kulturalne. Uruchamianie sekcji wolontariatu i współpracy ze społecznością to proces wzajemnego inspirowania się. Byłyśmy z wizyta studyjną w Wielopokoleniowym Klubie Wolontariusza w Lublinie

Zdobyte umiejętności pozwoliły nam  uruchomić działanie wolontariacie na naszym Uniwersytecie.

Powstała grupa ,,SPINACZ ‘’ Dodatkowym wsparciem całego procesu były warsztaty przeprowadzone przez trenerkę Magdę Kubecką z sieci Latających Animatorów Kultury.

Celem tych warsztatów było- poznanie się ludzi i zintegrowanie grupy

„Zmapowanie” zasobów w grupie (i zobaczenie ich przez uczestniczki warsztatów)

Ustalenie zasad współpracy grupy Warsztaty zorganizowane przez LAK pokazały ze mamy podobne potrzeby i pasje- to nasza mocna strona

 

JUŻ NIE HISTORIA 

Zaczęło  się  grupa powstała   w roku akademickim  2013-2014

przyświeca nam motto: ,,Odważ się być dobrym’’  

Działania sekcji ,,SPINACZ ‘’ ZUTW  nakierowane są  na   współpracę ze  Szkołą   Podstawową  nr5 im Adama Mickiewicza

 oraz z podopiecznymi z Zakładu Poprawczego w Zawierciu

Przyświecają nam  takie  cele:

  • Promowanie wolontariatu,
  • wykorzystanie cennych doświadczeń osób starszych i zapału młodzieży do wspólnych działań,
  • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej i rozwijanie artystycznych pasji dzieci,
  • poprawa funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,
  • umożliwienie młodzieży i seniorom weryfikacji wzajemnego postrzegania poprzez osobisty kontakt i wspólne działanie w obszarze zainteresowań ,
  • uwrażliwienie uczestników na potrzeby, oczekiwania i umiejętności różnych grup wiekowych,
  • niwelowanie negatywnych stereotypów starości .

 

Kiedy już podjęłyśmy   decyzję o niesieniu pomocy innym, zastanawialiśmy się    się, co konkretnie możemy zaoferować i ile czasu będziemy mogli poświęcić na wolontariat. Dlatego ważne, było  aby nasze deklaracje były przemyślane, a więc możliwe do realizacji

Opracowałyśmy plan działań na rok akademicki 2013/14 zrealizowałyśmy  przedsięwzięcia, które wykraczają poza bieżącą działalność edukacyjną UTW, te   które otwierają UTW na współpracę ze środowiskiem lokalnym, promują wolontariat seniorów i współpracę międzypokoleniową .

 

 

W każdym tygodniu  /  wtorek i czwartek  od 13. 00  – 15.  00  /jako   wolontariuszki  uczymy dzieci na świetlicy  szkolnej 

 Pomagamy     im w pokonywaniu trudności w nauce   Odrabiamy  z nimi zadania domowe, pomagamy  w nauce pisania i czytania.   Pomagamy narysować , skleić , powycinać   . Mamy   za to uśmiech dzieci     i słowa ,, dziękuje  ‘’

 Wymyślamy ,organizujemy wspólnie różne przedziwne   akcje 

 Zorganizowaliśmy akcję pt ,, Rowerowo –kolorowo’’ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr5 , 

 Peleton rowerowy  budził zdziienie  mieszkańców  Zawiercia … taki kolorowy   i długi…ognisko było  , kiełbaski   również  upieczone w jego płomieniach . były konkursy  o historii roweru    oraz  zawody sprawnościowe np. kto najdalej  rzuci oponą rowerowa  a kto   dojedzie  jak żółw….   najwolniej do  mety Dojechaliśmy    do Rudnik wszyscy  uff…

 Zainspirowałyśmy dzieci aby 6  grudnia t w ten   magiczny dzień. przygotowały Mikołajowi imieniny W tym dniu Święty Mikołaj odwiedza wszystkie grzeczne dzieci i przynosi im prezenty.

Odwiedza również szkoły. Niesie wszystkim dzieciom uśmiech i radość.

 Skoro to jego imieniny to dzieci złożyły Mikołajowi życzenia i zaśpiewały mu

,,sto lat ‘’ W kolejnych pudełkach odkrywano polecenia:

a to zatańczcie dla Mikołaja ,zarecytujcie wiersz ,zadajcie mu zagadkę do rozwiązania ,ułóżcie na kartce imieninowej życzenia dla niego

wykonajcie czapkę dla Mikołaja Na pamiątkę wszystkie dzieci wykonały piękny mu piękny portret . Bardzo ,bardzo szczęśliwy Mikołaj rozdał dzieciom podarunki

i wyjął z worka……. ogromny tort z palącymi sie z fontannami tortowymi i dzieci oszalały z radości

 Przeprowadziliśmy szkolenie -,,Pierwsza Pomoc Przedmedyczna ‘’dla uczniów Szkoły Podstawowej nr5 Profesjonalnie szkolenie    przeprowadziła Jadwiga Maciążek-Matysik , której   skutecznie pomagali przy ćwiczeniach słuchacze   Szkoły   Policealnej w Zawierciu o   profilu ratownik medyczny

Mottem przewodnim szkolenia było było zdanie –,,tylko praktyka czyni mistrza’’

Szkolenie ,,Odżywianie w wieku dojrzewania ,  które  odbyła się w tygodniu zdrowia ,połączone  zostało z ćwiczeniami  praktycznymi  dotyczącymi obliczeń BMI Wszystkie dzieci z klas piątych miały mierzone ciśnienie  krwi.

Grupa ,, Spinacz’’ zorganizowała II  -gi  piknik    „Rowerowo i  kolorowo’’ dla uczniów ze   Szkoły  Podstawowej  nr 5 im  A.Mickiewicza   oraz dla wychowanek   z Zakładu Poprawczego działających   w Kole Literacko – Dziennikarskim  w dniu 25  kwietnia  br Uroczyście i po oficjalnym otwarciu imprezy  przez Panią dyrektor szkoły oraz  Prezesa naszego ZUTW  wyruszyliśmy na Krępe  . Dwudziestu pięciu kolarzy  dojechało   szczęśliwie , pokonując wszelkie  trudności  na    szlaku   rowerowym  . Nasi ,, spinacze  ‘’zadbali  o wszystko . Rozpalone było   pięknie ognisko , przygotowany poczęstunek .

Zorganizowaliśmy    różne międzypokoleniowe   zawody sprawnościowe . Posypały się   nagrody i dyplomy. Było sympatycznie   i wesoło . Wróciliśmy  tym samym szlakiem pokonując łącznie koło 30 kilometrów

Klub „Młodych” literatów współpracuje   z podopiecznymi z Zakładu Poprawczego .Zorganizowały wspólne czytanie i pisanie poezji na warsztatach literacko – językowych Wydany  zostały wspólny Magazyn Literacki ,,Wierszowanki- Rymowanki’’  z poezja członków klubu oraz  dziewcząt ,które maja podobne pasje

Podopieczne z Zakładu Poprawczego dla nas oraz naszych wnuków wnuczek wystawia Teatrzyk kukiełkowy oraz Jasełka Na Walentynki„ adopcyjne babcie” przygotowały dla „wnuczek” przyjęcie domowe Kolejne spotkanie miało miejsce z okazji Dnia Kobiet. Tym razem dziewczęta wysłuchały pogadanki na temat historii tego dnia oraz walki kobiet o swoje prawa

A tak zupełnie   na koniec  ponieważ  koniec  jest na końcu, a początek był  już  na   początku

Przedstawię  10 punktów    świadczących  o tym ze wolontariat jest fajny
Po pierwsze:
– nie trzeba nosić głowy wysoko    , żeby czynić dobro
Po drugie:
– fajnie jest być serdecznym tam, gdzie nie ma serdeczności
Po trzecie:
– nie trzeba być super ważnym, żeby robić ważne rzeczy
Po czwarte :
– uczysz się życia, bo widzisz życie
Po piąte :
– poznajesz nowych ludzi, pozytywnie zakręconych wariatów, takich jak Ty
 Po szóste :
– jest akcja, jest reakcja i jest integracja
Po siódme:
– satysfakcja gwarantowana albo w tył zwrot
Po ósme:
– jest jak w Ochotniczej Straży   Pożarnej  , jak się pali to lecisz gasić
 Po dziewiąte:
– więcej się uśmiechasz, bo inni się uśmiechają dzięki Tobie
I ostatnie już dziesiąte
– trzeba spróbować, żeby zrozumieć dziewięć powyższych  punktów

PS   Byliśmy  TV2    w ostatni piątek  maja i w radio Katowice

Nietypowe korepetycje

 

              działamy nadal co pokazujemy na zdjęciach..

 Spinacze pomagają w wolontariacie przy działaniach projektowych .Bez ich bezinteresownej pomocy  ,żaden projekt nie byłby tak dobrze zrealizowanyny .

Serdeczne podziękowania składam  im za ich pracę

Lider grupy ”Spinacz,,   M.Grabowska