Siatkówka- sekcja zawiesiła działalność

XI-Międzynarodowa-Olimpiada-Sportowa
X Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Seniorialnych 2018 r.
IX Olimpiada Sportowa 27 maja 2017 r.
VIII Olimpiada-Sportowa-UTW 21 maja 2016 r.
VII Olimpiada-Sportowa-UTW 16 maja 2015 r.
VI Olimpiada-Sportowa-UTW 24 maja 2016 r.
V Olimpiada Sportowa 18 maja 2013 r.
IV Olimpiada Sportowa 12-maja-2012
III Olimpiada Sportowa 29 maja 2011 r.
II Olimpiada Sportowa 29 maja 2010 r.
I Olimpiada Sportowa 20 czerwca 2009 r-