O uniwersytecie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu, to jedna z największych Organizacji Pozarządowych w powiecie zawierciańskim, która skupia rzeszę ludzi w średnim i starszym wieku. Celem jej jest poprawa jakości życia osób starszych przez włączenie osób będących na emeryturze do systemu kształcenia ustawicznego, promocję zdrowego stylu życia.

Pomysł zrodził się wiosną a we wrześniu 2006 roku rozpoczęto starania o jego utworzenie. Główną inicjatorką przedsięwzięcia była pani Jadwiga Pluta. Zawiązał się  komitet założycielski w składzie:

Pluta Jadwiga , Zofia Podsiadło ,Gemel Urszula, Marian Drabek, Szczygieł Ewa, Malik Ernest, Sikora Grażyna, Najmanowicz Regina, Saczyńska Krystyna, Maria, Kuterasińska, Maria Baran, Zofia Pańczyk, Duda Czesław, Dudek Jolanta, Maciej Świderski, Rozalia Januszewska, Krystyna Kubiczek, Danuta Sienko, Semper Gabriela, Marianna Zbień, Barbara Golda, Małgorzata Różdżka, Halina Sytniewska, Maria Arabas.

Nadeszły pracowite dni; trzeba było  opracować statut, załatwić siedzibę  Stowarzyszenia, adres, opiekę naukową. Dzięki ludziom dobrej woli drobnymi krokami  udało się .

13 października 2006 r. w siedzibie UM odbyło się zebranie. Ówczesny Pan wiceprezydent Witold Grim   na radcę prawnego wyznaczył Czesława Dudę. Po zatwierdzeniu Statutu i ustaleniu nazwy „Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku”  wyznaczono 5 osób , które wystąpiły do Krajowego Rejestru Sądowego   w Częstochowie celem zarejestrowania . Były to:

 • Jadwiga Pluta
 • Maria Arabas
 • Czesław Duda
 • Zofia Podsiadło
 • Halina Sytniewska

Dzięki porozumieniu z prezesem TMZZ Witoldem Brodzikiem pierwszą siedzibę znalazł uniwersytet w lokalu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

Opiekę naukową zaoferował prof. Jacek Kasperczyk , rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zawierciu.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 4 kwietnia 2007 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000277935.

26 kwietnia 2007  zaprosiliśmy osoby zainteresowane na pierwsze zebranie. Zadeklarowały one przystąpienie do UTW wpłacając „wpisowe”. W zebraniu wzięło udział 21 osób. Wybraliśmy spośród nich pierwszy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zarząd

 • Prezes – Jadwiga Pluta
 • Wiceprezes -Jolanta Dudek
 • Skarbnik – Maria Kuterasińska
 • Sekretarz – Jadwiga Rauk
 • Członek -Gabriela Semper

Rada Programowa

 • Jolanta Błasikiewicz
 • Halina Milewska
 • Grażyna Sikora
 • Urszula Gemel
 • Ewa Supkowska
 • Barbara Liman
 • Elżbieta Latos
 • Jan Gwizd
 • Halina Olender
 • Krystyna Stankiewicz
 • Wirginia Rodzaj
 • Anna Ibek

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Krystyna Saczyńska

Członkowie:

 • Grażyna Sikora
 • Urszula Gemel

Pomysł utworzenia uniwersytetu spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i powiatu. Pierwszy wakacyjny wykład dr Heleny Chrapkiewicz, wykładowcy Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego o potrzebach ludzi starszych i ich realizacji odbył się 11 lipca 2007. W sierpniu powołano księgową Mirosławę Szymczyk  a Wanda Merta opracowała wzory umów dla lektorów i instruktorów zgodnie z ustawowymi wymogami.

16 września odbyło się zebranie członków w auli  Zespołu Szkół im Bema a 26  października 2007-  I –sza inauguracja z wykładem prof. Dr hab. Wiesława Pilisa zaproszonego przez prof. Jacka Kasperczyka Rektora WSA i Z – naszego patrona. Stowarzyszenie liczyło wówczas 150 osób.

Od wiosny 2008 roku dzięki życzliwości władz miasta i dyr. Andrzeja Daneckiego nasze stowarzyszenie znalazło swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury im. Adama Mickiewicza przy ul. Piastowskiej.

Skład Zarządu i Rady Programowej

w roku akademickim 2008/2009

Zarząd

 • Prezes Jadwiga Pluta
 • Wiceprezes Urszula Gemel
 • Skarbnik Maria Kuterasińska
 • Sekretarz Jadwiga Rauk
 • Członek Krystyna Stankiewicz

Rada Programowa

 • Przewodnicząca Krystyna Stankiewicz
 • wiceprzewodnicząca Jadwiga Rauk

liderzy grup programowych

 • Jan Gwizd
 • Halina Milewska
 • Teresa Gawlik
 • Elżbieta Wlizłowska
 • Halina Kula – Żmuda
 • Grażyna Sikora
 • Wirginia Rodzaj
 • Barbara Liman
 • Elżbieta Latos
 • Halina Olender
 • Lidia Wilczyńska
 • Barbara Francik
 • Teresa Skwarczyńska

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca:

 • Krystyna Saczyńska

Członkowie

 • Grażyna Sikora
 • Teresa Skwarczyńska

W roku 2009 przystąpiliśmy  do Ogólnopolskiej Federacji UTW w Nowym Sączu

 

ZUTW  MONOGRAFIA   na 10 lecie PDF