Kontakt

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul.Piastowska 1,

42-400 Zawiercie

telefony kontaktowe  791-035-756;

adres mailowy : utwzawiercie@wp.pl

Rachunek bankowy

 ING Bank Śląski O/ Zawiercie 05 1050 1591 1000 0023 1686 6264

dyżury członków Zarządu:

wtorek  – 14.00 -16.00

czwartek -godz.  10.00- 12 .00