prace Teresy Stankowskiej

Powyżej prace  Elżbiety Fikier Grabowskiej

prace   Zofii   Góreckiej         i                                        prace   Wiesławy Makieły  na wystawie

grafiki Zdzisława Koclęgi

Maria Musialik                                                        Barbara Golda

Elżbieta Fikier Grabowska                                         Maria Fugas

prace Marii Fugas

Barbara Golda i jej prace(poniżej)

Ewa Szczygieł  i jej prace

Halina Grzesiak i jej prace

Krystyna Łęgowik i jej prace

Elżbieta Gacek i jej prace

Zdzisław Koclęga i jego grafiki

Prace Wiesławy Makieły

Bożena Orłowska i jej prace

Maria Musialik ze swymi pracami

Władysław Musialik

Aleksandra Dzidowska i jej krajobrazy

Zofia  Górecka wśród swoich kwiatów