CHÓRY UTW KOLĘDUJA MAŁEMU 🎼🎼🎼🎼🎼🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

27 stycznia w Filharmonii im. Bronisława Hubermana odbył się
VII Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Śląskiego i ościennych pn. ,,Kolędujemy Małemu”.
Organizatorami koncertu są Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej i Wydział Polityki Społecznej UM Częstochowy. 🎶🎼💕🎶🎼🎼🎶🎶🎶💕💕
Chór ,,Jurajskie echo” zaprezentował się w trzech utworach .
1.Północ już była -słowa anonim z XVII wieku opracowanie Włodzimierz Sołtysik
2.Niemowlątko na słomie-sł Elżbieta Szeptyńska muz Maciej Małecki
3Uśnij dzieciątko-sł i muzyka Jan Gładysz
Dyrygentem była znamienita mgr Barbara Czajkowska.
Dziękujemy bardzo .. 💕💕💕💕💕
Chór zabrzmiał pięknie, współbrzmią idealnie…