Informacja dla uczestników wyjazdu do Buska-Zdroju

Lider sekcji turystycznej informuje, że pełne wpłaty za wyjazd integracyjny do Buska przyjmowane będą w terminie od dnia 24 maja do 15 czerwca 2016 r.

Opublikowano aktualności | Skomentuj

XVIII Wielki Piknik Artystyczny Święto Śląska 1-3 lipca 2016

Lider sekcji turystycznej informuje, że zapisy i wpłaty  na wyjazd do Koszęcina  na Piknik Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk przyjmowane będą dnia   19 maja 2016 r.

Święto Śląska” – impreza jubileuszowa Zespołu „Śląsk”, organizowana od 1999 roku. Jest to jedna z największych imprez plenerowych w regionie, każdorazowo przyciągająca do Koszęcina kilkunastotysięczną publiczność. Na scenie występują największe gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki, a także znani artyści kabaretowi. Nie może również zabraknąć koncertu gospodarza – Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Termin wyjazdu zostanie ustalony po opublikowaniu przez Zespół Śląsk szczegółowego programu imprezy.

 

Opublikowano aktualności | Skomentuj

Informacje sekcji turystycznej

Lider sekcji informuje, że zwolniły się 2 miejsca do Albanii w terminie 20-31 maja 2016 r. Koszt wycieczki 1229 zł.

Opublikowano aktualności | Skomentuj

Sekcja strzelecka

           Lider sekcji strzeleckiej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia swoich umiejętności w strzelaniu z karabinka lub pistoletu na zajęciach sekcji strzeleckiej,    które odbywają się w każdy piątek o godz. 16,30 na strzelnicy pneumatycznej     w siedzibie LOK ul. Bankowa         

                                                   Lider sekcji Marek Czarnecki

Opublikowano aktualności | Skomentuj

CUKRZYCA SENIORA – FAKTY I MITY

P1130789cP1130799v4

12 kwietnia 2016 r. słuchacze naszego uniwersytetu z ogromną uwagą wysłuchali wykładu na temat „Cukrzyca seniora – fakty i mity”.

Lekarz medycyny Jadwiga Cholewka –Kalamat z wielką swadą i znajomością przedmiotu  w jasny sposób omówiła zagrożenia i skutki tej choroby coraz powszechniejszej w naszym cywilizowanym świecie. Mówiąc o możliwościach jej leczenia i znaczeniu wiedzy w jej terapii równocześnie przekazała nam wiele wskazówek do prowadzenia samokontroli w cukrzycy. Bowiem samokontrola i dyscyplina chorego jak chyba w żadnej innej chorobie  jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w leczeniu Dziękujemy wykładowczyni za wiedzę, którą zechciała się z nami podzielić, za poświęcony nam czas.

 

Opublikowano aktualności | Skomentuj

Zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zaproszenie    na Walne Zebranie Delegatów   Stowarzyszenia  Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zarząd Stowarzyszenia  uprzejmie  zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Delegatów,    które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016r.(piątek) o godz. 1000 w  Lokalu „U Taty” ul. Strumień 6.                                                                 

            Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie regulaminu obrad Walnego Zebrania – podjęcie uchwały .
 4. Wybór prezydium zebrania : przewodniczącego, sekretarza zebrania, członka prezydium
 5. Wybór komisji mandatowej,  skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015:
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdań za rok 2015 oraz jej wniosków w przedmiocie w/w sprawozdań, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015:
 • przedstawienie sprawozdania,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Założenia planu pracy Stowarzyszenia na rok 2016/17 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie:
 2. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia:
 • omówienie zmian w statucie,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Dyskusja, wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 3. Zakończenie obrad.

Uchwały walnego zebrania zgodnie z § 17Statutu Stowarzyszenia  – w pierwszym terminie są podejmowane   w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków

(§ 17 pkt.3 statutu).                                                                                                     

Drugi termin posiedzenia walnego zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 29 kwietnia 2016r.godz. 1030

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW   w dniach i godzinach dyżurów.

Sekretarz zarządu                                                                                         Prezes zarządu

Jadwiga Maciążek – Matysik                                                                            Jan Gwizd

Opublikowano aktualności | Skomentuj

IV Marsz Nordic Walking

 

Sekcja     Nordic   – Walking  zapraszana IV Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2016

Organizatorem  marszu  jest Stowarzyszenie  „Akademia Złotego Wieku” UTW w Wejherowie

 Termin:7.05.2016r.                                                                                                                        Zapisy przyjmuje lider sekcji Anna Krzysztofczyk do dnia  5.05.2016r.        Koszt – 1,00 zł. – cena ubezpieczenia .

Zapewniony będzie transport do miejsca startu i powrót.

Trasa I – dł. około 2,5km  – 3 km biegnie częściowo przez miasto drogą asfaltową oraz płaską leśną drogą z centrum Ogrodzieńca na Krępę

Trasa II – dł. około 5 km – 5,5 km  wyłącznie ścieżką leśną z Hutek Kanek na Krępę

 

Plan marszu:

9 40– zbiórka na parkingu MOK,10 00-wyjazd,

1200-spotkanie grup na Krępie – ognisko i czas na odpoczynek, posiłek  .Wyjazd  14 .30

Zabrać należy: obuwie sportowe, kije nordic walking, napój (woda, sok) nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy w przypadku ryzyka opadów, środek przeciw ukąszeniom komarów, kleszczy.  Planowane jest ognisko – warto mieć kiełbaskę, pieczywo.

 

Lider sekcji Anna Krzysztofczyk

Opublikowano aktualności | Skomentuj

Informacja dla uczestników sekcji medycyny holistycznej

Informujemy słuchaczy, że zajęcia z medycyny holistycznej  w dn. 18 kwietnia 2016 r. nie odbędą się z przyczyn od nas niezależnych. Serdecznie przepraszamy słuchaczy i zapraszamy na następne zajęcia dn. 9 maja 2016 r. w sali konferencyjnej  UM.

Lider sekcji: Grażyna Sikora

 

Opublikowano aktualności | Skomentuj

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: Perły Północy – 21.04-27.04. 2016

Wyjazd 21.04.2016 godz. 6.00- Parking MOK

1 dzień: 21.04.Wyjazd we wczesnych godzinach rannych, przejazd w kierunku Augustowa  Obiadokolacja, nocleg w  Serwach.

2 dzień:22.04. Śniadanie. Przejazd do RYGI, stolicy Łotwy. Zwiedzanie Starego Miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzeciej Bracia”, ratusz, katedra , Dom Bractwa Czarnogłowych, zamek kawalerów mieczowych Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień:23.04. Śniadanie, przejazd do TALLINA, stolicy Estonii. W programie : Górne  Miasto, wieże „Długi Herman” i „Gruba Małgorzata”, budynek Parlamentu Estonii, Sobór Aleksandra Newskiego, dwie słynne średniowieczne ulice – tzw. Długa i Krótka Noga, kościół św. Olafa , dom wielkiej Gildii. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień:24.04. Śniadanie ,  wypłyniecie promem do HELSINEK. Zejście na ląd. Zwiedzanie stolicy Finlandii m.in.: katedra protestancka, plac Senacki, Teatr Szwedzki, Kościół w Skale, Parlament, pomniki

Obiadokolacja w restauracji. Przyjazd do przystani promowej ok. godz. 20:00. Rejs powrotny, przypłynięcie do Tallina. Przejazd do hotelu, nocleg.

5 dzień:25.04. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Całodniowy przejazd do WILNA, obiad po trasie,  przyjazd do hotelu, nocleg.

6 dzień:26.04. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Wilna: kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu z przepiękną fasadą, spacer po wileńskiej starówce min: plac Katedralny, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński, klasztor i cerkiew Św. Ducha, Ostra Brama – najważniejszy symbol religijny Litwy, Cmentarz na Rossie. Obiad ,wyjazd do kraju w godzinach  popołudniowych

7 dzień:27.04. Powrót do domu w godzinach  rannych.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów, wyżywienie: 5 śniadań , 6 obiadokolacji, opieka pilota, przewodnicy lokalni, bilet na prom,  ubezpieczenie KL i NNW

Fakultatywnie: kolejka+taras widokowy -Góra Giedymina i Muzeum Mickiewicza -koszt ok. 5 euro/os.

Dokumenty obowiązujące w czasie podróży- dowód lub paszport ważny 3 miesiące

Waluta – we wszystkich krajach euro.

Uczestnicy wycieczki proszeni są o dostarczenie do dn. 17.04.2016 r.  serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu ( w zależności, którym dokumentem będą się posługiwać w podróży) liderowi sekcji na adres mailowy: terskwar@wp.pl, telefonicznie  – 608374138 lub w czasie dyżurów w MOK. Uczestnicy powinni zadbać o wygodne obuwie, kurtkę z kapturem  chroniącą przed niskimi temperaturami, deszczem i silnymi wiatrami. Średnia temp. w dzień w Rydze, Tallinie, Helsinkach  od 6 do 10 stopni. W nocy może spaść do 1 stopnia. Prawie połowa miesiąca charakteryzuje się opadami atmosferycznymi a średnia wartość to 30 mm.

Ceny art. żywnościowych w porównaniu z Polską są wyższe na Litwie ok 10%, Łotwie , Estonii, Finlandii ok.25%.

Ubezpieczenie wycieczki  obejmuje koszty leczenia, NNW oraz OC. Nie obejmuje chorób przewlekłych. Ubezpieczenia  od chorób przewlekłych należy dokonać dobrowolnie  we własnym zakresie.  Koszt  od 27-35 zł .Proszę zabrać ze sobą  Europejską Kartę  Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można bezpłatnie wyrobić w  Oddziale  Narodowego Funduszu Zdrowia         ul. Towarowa w Zawierciu .

Opublikowano aktualności | Skomentuj

IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR PREZESA ZUTW

P1130677P1130673P1130680P1130685P1130688P1130691P1130702P1130709

Dnia  8 kwietnia 2016 r. odbył się już  IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Do rywalizacji o puchar przystąpiły drużyny:

Gimnazjum nr 2 w Zawierciu 

Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu                                                                      

Komendy Państwowej Straży Pożarnej  w Zawierciu                                                                     

Seniorów z Poręby                                                                                                                      

Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał pełnomocnik Prezydenta Miasta Zawiercie ds. sportu Marek Sokołowski,  który życzył zawodnikom przede wszystkim wspaniałej sportowej rywalizacji, dobrej zabawy oraz sukcesów w rozgrywkach turniejowych.  Celem tego sportowego spotkania było wzmocnienie integracji ze środowiskiem, w którym działamy i wzmocnienie więzi międzypokoleniowej. Sędzią głównym był pan Zdzisław Stolarczyk, któremu pomagało  kilku sędziów stolikowych – wolontariuszy.
Nad właściwym przebiegiem zawodów czuwała wiceprezes ZUTW Krystyna Stankiewicz.
Puchar Prezesa wywalczyła drużyna Komendy Powiatowej Policji
.  
Drugie miejsce trafiło do drużyny Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a trzecie miejsce zajęła drużyna Komendy Państwowej Staży Pożarnej. Czwarte miejsce zajęła drużyna Seniorów z Poręby, V przypadło drużynie Związku Nauczycielstwa Polskiego i VI miejsce gimnazjalistom. 

Indywidualnie :

I miejsce zdobył Krystian Tokarski –reprezentujący Policję,  

II miejsce zdobył Zbigniew Żeleźniak – reprezentujący Policje

III miejsce zdobył Artur Górniak – reprezentujący ZUTW

Turniej przyniósł wiele emocji, wszyscy zawodnicy dzielnie walczyli o punkty, gry przebiegały w sportowej atmosferze.

     Na zakończenie imprezy medale za I, II i III miejsce oraz pamiątkowe dyplomy uczestnictwa dla wszystkich grających wręczali  Prezes ZUTW Jan Gwizd i wiceprezes Krystyna Stankiewicz. Puchar dla zwycięskiej drużyny osobiście wręczał prezes Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jan Gwizd.

Opublikowano aktualności | Skomentuj