Informacja dla uczestników sekcji aerobik w wodzie w Hotelu “Zawiercie”

Zajęcia  aerobik w wodzie w Hotelu “Zawiercie”  dla słuchaczy ZUTW będą  wznowione

od dnia  1 lipca 2019 r. w następujących dniach:

wtorek  godz.   9:00 do 10:00

piątek   godz. 10:00 do 11:00

Lider: Iwona Domańska