Informacja dla uczestników sekcji medycyny holistycznej

Informujemy słuchaczy, że zajęcia z medycyny holistycznej  w dn. 18 kwietnia 2016 r. nie odbędą się z przyczyn od nas niezależnych. Serdecznie przepraszamy słuchaczy i zapraszamy na następne zajęcia dn. 9 maja 2016 r. w sali konferencyjnej  UM.

Lider sekcji: Grażyna Sikora