Informacja dla uczestników wycieczki „Perły Północy”

Wpłata II raty na wycieczkę „Perły Północy” ( Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia)                              w wysokości 400 zł w terminie od dnia 04 do 11 lutego 2016 r. w dniach dyżurów.