Informacja lidera sekcji turystycznej

W dn. od 16 do 20 kwietnia  2018 r.  lider sekcji turystycznej nie  będzie pełnił dyżurów  z powodu wyjazdu na wycieczkę.

Następny dyżur  lidera dn. 24.04.2018 r. w godz. od 14.00 do 16.00

Lider:Teresa Skwarczyńska