Informacje dla członków sekcji gimnastyki klasycznej

Lider sekcji informuje, że zajęcia z gimnastyki klasycznej w dniu 04.12.2017 nie odbędą się.

                                                                                                                  Lider: Barbara Francik