Nowy Zarząd ZUTW

W dniu 16 maja 2011 Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze  Członków ZUTW dokonało wyboru nowego Zarządu w składzie:

Prezes Zarządu –   Jan  Gwizd

Wiceprezes:           Urszula Gemel  i Krystyna Stankiewicz

Sekretarz  –            Jadwiga PLuta

Skarbnik         –     Maria Kuterasińska

Członkowie     –    Teresa Skwarczyńska i  Wirginia  Rodzaj