PLENER MALARSKI GRUPY PLASTKÓW UTW w BOBOLICACH

Jak zwykle w środę, tym razem 20 maja nasza sekcja spotkała się na zajęciach – w Bobolicach.

Już z dala na horyzoncie ujrzeliśmy kontury najpiękniejszego zamku na szlaku orlich gniazd. Odbudowana z ruin, wsparta na wapiennej skale perełka średniowiecznego budownictwa zachwyca swą urodą i niepowtarzalnym pięknem.

Celem naszej wyprawy było uwiecznienie na płótnie pędzlem i kolorem przepięknej budowli na tle wiosennej, majowej przyrody. Malowaliśmy z różnych perspektyw. Z każdego ujęcia uroda zamku zapiera dech w piersiach.

„Połknęliśmy  haczyk”- odtąd plenery malarskie będziemy odbywać coraz częściej. Okolice Zawiercia jako brama na Jurę Krakowsko- Częstochowską są wspaniałym inspirującym obiektem dla naszych plastycznych działań.

Rezultaty pleneru  będzie można oglądać na wystawie w MOK-u w czasie zakończenia roku akademickiego.

Członkowie koła Plastycznego UTW w Zawierciu