Program wycieczki na Białoruś- „Śladami znanych Polaków”

Ramowy program wycieczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        DZIEŃ I

Wyjazd w kierunku Brześcia. Zwiedzanie  stadniny koni w Janowie Podlaskim oraz Świętej Góry Grabarki- Częstochowy prawosławnych

Przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, nocleg, obiadokolacja

DZIEŃ II

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na przejście graniczne, przekroczenie granicy, Spotkanie z przewodnikiem lokalnym, krótkie zwiedzanie twierdzy Brzeskiej

Przejazd  w kierunku Baranowicz, po trasie zwiedzanie :
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy,  rezydencja Radziwiłłów ( wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 roku);  kościół katolicki pw. Bożego Ciała;  Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”.

MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem w 2000r. wpisanym na listę UNESCO;  zabytkowa  zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja,, cerkiew, , synagoga, domy;

ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski , muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Przejazd do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ  III
Po śniadaniu – przejazd do Grodna  oraz zwiedzanie miejscowości na trasie:
JEZIORO ŚWITEŹ –  jezioro opiewane przez Mickiewicza, NOWOGRÓDEK –  zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza,  ruiny zamku  książąt litewskich, kościół farny – gdzie odbył się chrzest Adama Mickiewicza. WASILISZKI
  dom rodzinny Czesława Niemena, neogotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła;  BOHATYROWICZE śladami bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Przyjazd do GRODNA, nocleg, obiadokolacja

DZIEŃ IV
Po śniadaniu zwiedzanie GRODNA, Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz  wojskowy , cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży , obiad ,przekroczenie granicy nocleg po stronie polskiej

DZIEŃ V

Śniadanie, wykwaterowanie,  krótki postój w Białymstoku, obiad. Wyjazd w drogę powrotną.

Cena wycieczki: – 950 zł      wymagany paszport

Cena zawiera:
– zakwaterowanie: pokoje 2,3 osobowe z łazienkami

– wyżywienie: dwa posiłki dziennie  śniadanie, obiadokolacja , obiad w 5 dniu

– ubezpieczenie polskie NNW i KL; , ubezpieczenie medyczne białoruskie

usługa transportowa , opieka pilota, przewodnicy lokalni, – oplata wizowa,  bilety wstępu

 Pogram jest ramowy, kolejność może ulec zmianie.

ZAPISY I WPŁATA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100 ZŁ  U LIDERA SEKCJI W DNIACH DYŻURÓW