Sekcja brydżowa

Zapraszamy chętnych do miłego spędzania czasu przy stoliku brydżowym. Spotkania sekcji brydżowej odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w każdą środę od godz. 16,00, ( od 4 stycznia 2017 r. )
Zapisy przyjmuje lider sekcji Stanisław Czarnik. Opiekunem sekcji jest wiceprezes Krystyna Stankiewicz.