Spinacz

ZAPRASZAM CZŁONKOW   SEKCJI  ,,SPINACZ’’ NA SPOTKANIE  w   poniedziałek

2 9  września     2014       GODZINA   17.OO  w  kawiarni     ,,SPORTOWA  ‘’

MARIA GRABOWSKA