SREBRNY WIEK, SREBRNA GOSPODARKA

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Zarządu ZUTW na zaproszenie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej , uczestniczyli w konferencji „Srebrny Wiek, Srebrna Gospodarka”.

Konferencję  rozpoczął i powitał gości  Andrzej Szarawarski -Polskie Stowarzyszenie Dom Europejski Oddz. Sosnowiec

Referat wprowadzający „Srebrny wiek. Srebrna gospodarka” –wygłosił  prof.dr hab. Marek Walancik – WSB Dąbrowa Górnicza
„Zmiany demograficzne barierą rozwoju” – prof.dr.hab. Krzysztof Czekaj Uniwersytet Pedagogiczny Kraków , WSH w Sosnowcu
„Aktywizacja i aktywność osób starszych” – prof.dr Maria Zrałek – WSH w Sosnowcu
„Srebrna Gospodarka” – prof.dr hab. Aldona Frączkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny Katowice , WSH w Sosnowcu
„Strategia działania w województwie śląskim w obszarze problemów III wieku” – Bożena Borowiec Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach
„Aspekty edukacyjne w kontekście srebrnej gospodarki” – prof.dr hab. Agnieszka Strupińska-Pająk,  WSB w Dąbrowie Górniczej
„Demografia a rozwój Dąbrowy Górniczej” – dr Agnieszka Pasternak ( Przewodnicząca Rady Miasta Dąbrowy Górniczej)

WŚRÓD ZAPROSZONYCH GOŚCI:
Posłowie na Sejm, Senatorowie,  Przedstawiciele Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Sejmiku Śląskiego , Prezydenci miast , Starostowie i Burmistrzowie, Radni Rad Miejskich z terenu Zagłębia, przedstawiciele Rad Seniorów, przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych, studenci słuchacze Uniwersytetów III Wieku.

W częsci II – panelowej wprowadzenie do dyskusji i prowadzenie – prof. dr hab. Jacek Wódz. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele nauki, biznesu, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką III wieku.