REKRUTACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/19

Zapisy będą prowadzone do dnia 27.09.2018r

Obowiązujące warunki przyjęcia w poczet Słuchaczy ZUTW:
1.  Wiek minimum 50 lat;
2.  Wypełnienie deklaracji członkowskiej  i złożenie jej w biurze ZUTW w czasie    dyżurów zarządu

  • we wtorki od godz. 14.00 – 16.00
  • w czwartki od godz. 10.00 – 12.00

3.Wniesienie opłaty wpisowej (20.00 zł). Płatności można dokonać w kasie ZUTW.

Nowych słuchaczy prosimy o złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji wraz z jednym zdjęciem (zdjęcie legitymacyjne). Deklarację  można pobrać z naszej strony internetowej  lub w biurze – pokój 325.