“AKTYWNY SENIOR roku 2018”

Dziś , tj. 18 października 2018 r. Prezes ZUTW ( Wiceprzewodniczący ZRS )Pan Jan Gwizd oraz Sekretarz ZRS Urszula Gemel uczestniczyli w konferencji “SENIOR w RODZINIE”. Miała ona miejsce w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sali Sejmu Śląskiego. Konferencję rozpoczęła Pani Minister Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kolejno głos zabierali Wojewoda Śląski – Pan Jarosław Wieczorek, przedstawiciele Rady ds Rodziny oraz Dyr. Domu Pomocy Społecznej “Święta Elżbieta” w Rudzie Śląskiej.
Przewodnicząca Kapituły d.s. konkursu “Aktywny Senior, Aktywna Seniorka roku 2018 odczytała listę nominowanych do tego tytułu.
M.in. były to Panie:
Wiesława Błaszczyk z Katowic
Grażyna Omeliańczuk – Szulc z Poczesnej
Halina Juraszek z Bielska Białej
Lidia Opałko z Myszkowa
Elżbieta Sochacka z Bytomia
Magdalena Śliwa z Chorzowa
wśród nominowanych na Aktywnego Seniora Roku 2018
znaleźli się m.in.
Jan Gwizd z Zawiercia
Marek Nowak z Częstochowy
Jan Talarczyk z Jastrzębia Zdroju
Aktywną Seniorką została wybrana Halina Juraszek z Bielska Białej a Aktywnym Seniorem roku 2018 – Pan Jan Talarczyk
powyżej kilka fotografii z tej uroczystości