100 LAT BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprasza do udziału w projekcie pn. 100 LAT BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Spotkanie tematyczne odbędzie w Zawierciu w dniu 8 listopada 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Piastowskiej 1, o godzinie 11.00.

Udział w wydarzeniu będzie doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów i wzbogacenia wiedzy o tematykę motoryzacji i  bezpieczeństwa w ruchu drogowym od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych.

Dla uczestników spotkania przewidziano:

  • wystawę fotograficzną pn. „100. lat motoryzacji w Polsce”,
  • prelekcję tematyczną przygotowaną i prowadzoną przez dziennikarza motoryzacyjnego,
  • pokaz mundurów policyjnych,
  • wystawę zabytkowych samochodów – Milicyjna Nysa, Polski Fiat 125p, Polski Fiat 126p, Syrena 105

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”