Finał 1,2,i 3

Składam   podziękowanie prowadzącym warsztaty projektowe, wolontariuszom ,

uczniom  i nauczycielom SP nr 5 im A.Mickiewicza w Zawierciu  ,

studentom ZUTW  za aktywny udział

w tych działaniach projektowych.

Bez Waszego zaangażowania nie byłoby takiego finału .