Ważne , liderzy sekcji proszeni o informację .

 W związku z koniecznością przygotowania na Walne Zebranie Delegatów  sprawozdania merytorycznego                                   z działalności ZUTW za 2023r.

proszę liderów sekcji o złożenie informacji  z działalności sekcji  za I semestr 2023/24 do dnia 14 marca 2023r.

Jeżeli były prowadzone działania w okresie wakacji proszę także uwzględnić.

                                                                                                      M.Grabowska