Klub „Młodych” Literatów w Jagiellonce

ZUTW i działający w nim Klub „Młodych” Literatów jest dla wielu seniorów okazją do rozwoju własnej aktywności i pasji. Ludzie szukają tutaj tego, co lubią, co sprawia im radość, daje satysfakcję i rozwija wyobraźnię. Literatura może być antidotum na nudę i samotność, które często dopadają seniorów. Klub „Młodych” Literatów stwarza możliwość aktywności intelektualnej i rozwoju własnych talentów twórczych. Panie uczestniczące w spotkaniach chwalą sobie atmosferę, tematy dyskusji i formy zajęć. A odbywają się one często w bibliotekach, na wystawach, w czasie spacerów po Jurze czy w czasie wycieczek.

24 listopada odbył się wyjazd do Krakowa. Udział wzięli słuchacze z Klubu „Młodych” Literatów, Sekcji Plastycznej, dziewczęta z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu i zaproszeni goście. Wycieczka była związana z realizowanym przez KML projektem współfinansowanym przez Gminę Zawiercie.

Głównym punktem programu było zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej. Prowadząca wycieczkę p. E. Gacek zaprezentowała wszystkim historię Uniwersytetu Jagiellońskiego, który obchodzi w tym roku 650—lecie istnienia. Założył go król Kazimierz Wielki a absolwentami byli m.in.: Jan Długosz, Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik, Andrzej Frycz — Modrzewski, Karol Wojtyła.

Uczestnicy zwiedzili nowy, zautomatyzowany i skomputeryzowany gmach biblioteki, czytelnię mikrofilmów, czytelnię czasopism, zbiór starych książek wydanych po 1800 r., dział opracowywania zbiorów, katalogi i czytelnię główną w starym budynku oraz czytelnię europeistyczną i tzw. „izolatki” pracowników nauki. Oprowadzało nas trzech pracowników naukowych biblioteki. Zwiedzający podziwiali ich ogromną wiedzę.

Kolejnym punktem wycieczki był Kazimierz. Tutaj towarzyszyła nam już przewodniczka. Zwiedziliśmy pochodzącą z XV w. synagogę – muzeum, najstarszą z zachowanych w Polsce. Mieści się tu stała ekspozycja dotycząca dziejów i kultury Żydów krakowskich. Odwiedziliśmy również nadal czynną dla gminy żydowskiej synagogę Remu oraz znajdujący się obok cmentarz.

Po krótkim spacerze znaleźliśmy się przed kościołem i klasztorem oo Paulinów „Na Skałce”. Przewodniczka przybliżyła nam sylwetkę św. Stanisława Biskupa—Patrona Polski, który poniósł właśnie tutaj męczeńską śmierć oraz Jana Długosza fundatora i wiel-kiego dobroczyńcę klasztoru Na Skałce. W krypcie pod kościołem klasztoru Na Skałce znajdują sie sarkofagi twórców kultury polskiej: Jana Długosza, Wincentego Pola, Lucjana Siemieńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, Adama Asnyka, Henryka Siemiradzkiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Karola Szymanowskiego, Ludwika Solskiego, Tadeusza Banachiewicza i Czesława Miłosza.

Jeszcze tylko rzut oka na budynek i dziedziniec Collegium Maius i wycieczka dobiegła końca. Spacer po Starym Mieście i pięknie oświetlonym Rynku Głównym sfinalizował nasz pobyt w Krakowie, który juz szykuje się do Świąt Bożego Narodzenia.

Elżbieta Gacek

Był to ostatni wyjazd w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Gminy Zawiercie pod nazwą ” Działalność edukacyjna i warsztatowa Klubu „Młodych” Literatów  ZUTW”.