II Ogólnopolski marsz Nordic Walking Studentów UTW 2014

Dnia 19 maja 2014 r. grupa 48  słuchaczy ZUTW uczestniczyła w  II Ogólnopolskim  Marszu  Nornic Walking. Współorganizatorem rajdu na naszym terenie  był  OSiR w Zawierciu. Dzięki życzliwości dyrekcji OSiR-u  mieliśmy zagwarantowany transport i opiekę instruktorów. Pogoda dopisała . Jedna grupa wyruszyła z Ogrodzieńca. Bardziej zaawansowani z Podzamcza. Przemierzaliśmy z kijkami  przepiękne rejony Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obydwie grupy spotkały się na Krępie.  Cudowny spacer zakończyliśmy przy ognisku, które przygotowali nasi opiekunowie. Było wspólne pieczenie kiełbasek, śpiew i zabawa. Oj, działo się działo…Każdy  uczestnik  na pamiątkę otrzymał certyfikat i okolicznościową plakietkę.