II Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW

Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie będący głównym organizatorem zapraszają do wzięcia udziału w imprezie pod nazwą:

II Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2014”

Celem akcji jest :
– zachęcanie studentów UTW do aktywności sportowej,
– integracja środowiska studenckiego,
– promocja czynnego spędzania wolnego czasu :

anima sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch

19 maja 2014 godzina 11.00
rusza wspólna ogólnopolska akcja
II Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2014

Miejsce marszu – teren działania zgłoszonego uniwersytetu

Uniwersytet biorący udział otrzymuje do wykorzystania od organizatora za odpłatnością –  przypinkę  i  certyfikat uczestnictwa.

Koszt przypinki+certyfikat+ubezpieczenie- 6 zł

Zapisy  w dniach dyżurów  lub telefonicznie u kol. A. Krzysztofczyk

Pozostało kilkanaście wolnych miejsc.