Informacja dla uczestników wycieczki na Białoruś

Słuchacze zapisani na wycieczkę „ŚLADAMI SŁAWNYCH POLAKÓW” proszeni są o zgłoszenie si  u lidera sekcji             w dniach dyżurów w celu wypełnienia wniosku wizowego  na Białoruś w terminie od 23 do 25 stycznia 2018 lub wypełnienie wniosku i przesłanie na adres mailowy terskwar@wp.pl

http://www.wizaserwis.pl/upload/files/polish.pdf

Termin wycieczki: 16-20.04.2018