Zapisy na 1-dniową wycieczkę Oświęcim-Chrzanów

Lider sekcji turystycznej zaprasza słuchaczy na 1-dniową wycieczkę  w dniu 23 lutego 2018 r

W programie wycieczki:

– Muzeum Zamek w Oświęcimiu- prezentujący najważniejsze  zbiory Historyczno-Etnograficzne Ziemi Oświęcimskiej. Gotycki zamek książęcy zlokalizowany  na wzgórzu należy do czołowych zabytków średniowiecznej architektury obronnej. Do dziś zachował wieżę z przełomu XIII i XIV w., będącą jedna z najwcześniejszych budowli ceglanych  w Małopolsce.W zamku gościło wiele znakomitych osobistości (np. w 1454 r. zatrzymała się tutaj w drodze do Krakowa Elżbieta Rakuszanka, przyszła żona Kazimierza Jagiellończyka, zwana później „matką królów”).

– Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich  w Chrzanowie- prezentujące  historię i przyrodę miasta, rzadkie okazy roślin i zwierząt regionu chrzanowskiego, między innymi kolekcję  motyli oraz minerałów.

Koszt wycieczki -30 PLN

Zapisy i wpłaty  od dnia  23 stycznia 2018 w dniach dyżurów.