Informacja dla uczestników wycieczki do Łeby

Osoby zainteresowane fakturą za pobyt w Łebie proszone są o kontakt z liderem sekcji do dn. 07 czerwca 2017.

Teresa Skwarczyńska

tel.608374138