Wyniki wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu grantowego „Działaj Lokalnie X” – edycja 2017 Ośrodek Działaj Lokalnie w Zawierciu – Centrum Inicjatyw Lokalnych

W dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego na terenach powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego przez Ośrodek Działaj lokalnie – Centrum Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie naboru złożono 28 wniosków, z pośród których 26 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowane do oceny merytorycznej, której dokonali trzej przedstawiciele Lokalnej Komisji Grantowej.

Wnioski zostały ocenione w następujących kategoriach:

1)      Trafność diagnozy potrzeb społeczności

2)      Adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego współdziałanie mieszkańców

3)      Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu

4)      Komunikacja oraz promocja projektu

5)      Pożyteczność projektu

6)      Trwałość i możliwość kontynuacji działań

7)      Realność pozyskania wkładu własnego

8)      Klarowność przedstawionego budżetu oraz jego adekwatność do proponowanego projektu

9)      Innowacyjność projektu.

W dniu 31 maja 2017 roku w Hotelu Fajkier Wellness and Spa w Kroczycach odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w składzie: Paweł Abucki – Prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych – ODL Zawiercie, Karolina Ostrowska –Przedstawiciel gminy Poręba, Edyta Wrzosowska – Przedstawiciel gminy Koziegłowy, Magdalena Kucera – Przedstawiciel gminy Szczekociny, Aleksandra Lis – Przedstawiciel gminy Pilica, Edyta Sawicka – Przedstawiciel gminy Poraj, Justyna Pilis – Sokolińska – Przedstawiciel gminy Włodowice, Anna Stodułkiewicz – Przedstawiciel gminy Żarki, Krzysztof Nowak – Przedstawiciel gminy Irządze, Krystyna Męcik – Przedstawiciel sektora pozarządowego, Ewa Wiekiera – Przedstawiciel sektora pozarządowego.

Wygraliśmy, nasz projekt pn. ,,BAS -BEZPIECZNY-ASERTYWNY – SENIOR „uzyskał   maksymalna ilość punków    43,33 i znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej  ,o czym z dumą donosi pomysłodawczyni projektu Maria Grabowska