KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE

Osoby zapisane na kurs  języka angielskiego online proszone są o  przybycie w dniu  15.11.2021 r.

na godzinę 13 .00 /poniedziałek/ do biura ZUTW  pokój  308.

Spotkanie z przedstawicielem   który organizuje kurs  ,w celu wypełnienia ankiet rekrutacyjnych .