Musical „OLIVER”

Sekcja kulturalna zaprasza do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical  „OLIVER”, który otrzymał 4 nominacje  do Złotych Masek  2010. Zapisy przyjmuje lider sekcji w dniach dyżurów. Koszt biletu-42 PLN. Dokładne dane dotyczące terminu i całkowitego kosztu  wyjazdu zostaną podane na tablicy ogłoszeń w MOK i naszej stronie internetowej.