Sekcja rowerowa

Sekcja rowerowa

W niedzielę 14.05.2017r. o godzinie 10:00 wyruszamy rowerami na pustynię, Pustynię Błędowska.

Z napełnionymi wodą bidonami, spotykamy się koło MOK-u i kręcimy.

Grzegorz