SPINACZ

ZAPRASZAM CZŁONKÓW   SEKCJI   SPINACZ NA  SPOTKANIE    W  DNIU 01  PAŹDZIERNIKA   2013   GODZINA   17.00  KAWIARNIA    ,,SPORTOWA ” CEL -ZAPOZNANIE Z AKTUALNYM PLANEM DZIAŁAŃ SEKCJI NA RZECZ  SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PRZEWIDZIANYM  DO KOŃCA GRUDNIA 2013 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Maria Grabowska