STÓŁ MIĘDZY pokoleniowy ….leci dalej

Spotkanie  z uczestnikami  projektu stół międzypokoleniowy

myślenie   o   STOLE

Na obrusie pierwszym , który sami  musieliśmy wymierzyć , odciąć  , przyciąć i zapisać na nim wszystkie skojarzenia które  mieliśmy w  naszych Głowach słysząc słowo Stół

Potem  dać odpowiedzi na  pytania

  • z czym kojarzy się słowo stół?
  • jaka jest twoja ulubiona potrawa z dzieciństwa ?
  • gdzie chcesz zjeść dzisiejszą kolację z rodziną ?
  • z kim chciał(a)byś i dlaczego zjeść kolację i porozmawiać na tematy mniej lub bardziej związane z jedzeniem?
  • kogo zaprosisz do  swojego  stołu  ?

I  burza mózgów i się  zadziało , obrus zapisany a teraz  jak zaprosić Tych  z którymi uczestnicy projektu chcieliby zjeść kolacje …..  zobaczymy  kogo  się  uda  zaprosić w czerwcu  do nas …….do stołu międzypokoleniowego    zobaczymy