Uwaga II Bytomski Przegląd Twórczości Artystycznej UTW

II Bytomski Przegląd Twórczości Artystycznej UTW

31 MAJA 2017 r. – Bytomski Teatr Tańca i Ruchu „Rozbark”

 Wyjazd  godzina 10.00   Parking   MOK

 

Planowane zakończenie i uroczyste rozdanie dyplomów 17:15 – 17:45