ZUTW stawia na nowoczesne metody nauczania seniorów※※※※✓✓✓

 

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pn. „ZUTW stawia na nowoczesne metody nauczania seniorów” (2022-1-PL01-KA122-ADU-000072789) współfinansowany prze Unię Europejską.

Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2022 – 30.11.2023.

W wyniku realizacji projektu 22 przedstawicieli kadry ZUTW rozwinie swoje kompetencje w zakresie aplikacji i narzędzi do e-learningu, nauczania na odległość i projektowania blogów.
Projekt kierowany jest do kadry zarządzającej i edukacyjno/szkoleniowej ZUTW.

Przedstawiciele ZUTW, w podziale na dwie tury po 11 osób, wezmą udział w 10-dniowym kursie, który pozwoli na wzrost ich wiedzy z zakresu tworzenia wyróżniających się treści multimedialnych, blogów i platform e-learningowych wspierających naukę na odległość i nauczanie mieszane<
. Dzięki metodologii uczenia się przez praktykę uczestnicy poznają:

  • narzędzia do tworzenia interesujących treści, witryn internetowych,
  • różnorakie komunikatory internetowe ułatwiające komunikację,
  • platformy nauczania zdalnego (m.in. Zoom, Google Meet, Google Classroom, MS Teams, Moodle, Edmodo)
  • sposoby planowanie i budowania własnej witryny lub bloga,
  • tworzenie formularza Google i zamieszczanie go na blogu,
  • zasady funkcjonowania platform e-learningowych (np. sposoby wypełniania quizów, przesyłania zadań, pobierania dokumentów),
  • obsługę programów do obróbki zawartości merytorycznej (np. Canva, Videoshop, TikTok, Magisto).

Przed wyjazdem na kurs uczestnicy projektu będą brali udział w zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych, które przygotują ich do udziału w mobilności.

Uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności podczas międzynarodowego kursu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.