Zebranie Rady Samorządu

Zebranie Rady Samorządu Słuchaczy odbędzie się

15 marca 2016r. o godz. 12,30 w Klubie  „RELAX” .

Liderzy sekcji proszeni są o dosteczenie wypełnionych ankiet przez słuchaczy  do biura ZUTW ( pokój 325) do Pani Jadwigi Maciążek -Matysik w terminie do 10 marca 2016r.

Sekretarz  Rady Samorządu Słuchaczy

Urszula Gemel